Matglädje in i framtiden!

Statusbedömning kökslokaler

Uppdraget omfattar bedömning och översyn av aktuella kökslokaler som;

  • Beskriver nuvarande kökslokalers utformning och utrustning, standard och kapacitet visar om dagens kökslokaler och utrustning är anpassad efter pågående produktion så att arbetsskador förebyggs och riskmoment undanröjs
  • Beskriver matsalsmiljön med dess flöden, logistik, tillgänglighet och diskinlämning
  • Tydligt visar rangordning av köken och dess behov av åtgärder eller ev. föreläggande, samt kategorisering efter checklista för prioritering framtida insatser.
  • Visar kökens nuvarande nyttjandeomfattning av lokaler och utrustning samt eventuella nya möjligheter och förslag till framtida optimalt resursnyttjande
  • Beskriver och visar exempel på baskök med principskisser och utrustning
  • Tydligt visar sökverktyg för att underlätta framtida sökning av dokumenterad information och faktauppgifter om kökslokalerna
  • Innehåller en analys av kökens status och framtida förutsättningar med effekter på bl.a. kvalitet, ekonomi, leveranssäkerhet och miljö

Rådande livsmedelslagstiftning och arbetsmiljölagstiftning är grundförutsättning och utgångsläge för bedömningsuppdraget.

Vi använder kakor (cookies) för att hemsidan skall fungera.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du ”användandet av kakor”. Läs mer

Jag förstår

DiningDevelopments webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

De används framför allt för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

9.jpg

 

DiningDevelopment lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

 

riksdagen

Se filmen om vårt initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

 

Se filmen! 

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

diningdevilopment film

Se intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

 

Se filmen!