Matglädje in i framtiden!

Översyn, kartläggning och opartisk utredning av verksamheter

En verksamhet behöver av olika skäl vid något tillfälle kartläggas, analyseras eller utredas inför t ex en kommande förändring eller översyn.

Ett skäl kan vara att få grepp om vilken status verksamheten befinner sig i för att kunna bemöta marknadens behov, krav eller förväntningar.

Vill här ge några exempel:

 • Hur ser verksamhetens organisation ut, fördelning av ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter?
 • Är organisationen känd av samtliga medarbetare? Är ordervägar tydliga?
 • Är organisationen anpassad till produktionen? Finns alternativa lösningar till produktionssätt?
 • Hur har vi det med kostnadseffektivitet och den rent fysiska situationen - hur sker inköp av varor och livsmedel, avtal och avrop?
 • Finns kravspecifikationer gällande inköpsrutiner, kvalitet, leveranser etc. och efterlevs de?
 • Är inköp av t ex råvaror och livsmedel anpassade till det menyutbud som erbjuds kunden?
 • Vilka leverantörer är samarbetspartners och är dessa just de rätta?
 • Hur ser logistik och distributionsvägar ut? Finns det brister i flöden från leverans av råvara till servering av kund eller gäst?
 • Menyutbudet som erbjuds kunden är detta anpassat enligt behov och efterfrågan?
 • Är personalresurser och dess kapacitet anpassad till verksamhetens behov?
 • Sker beredning, tillagning och produktion med effektiva förtecken?
 • Mätmetoder för svinn?
 • Hur sker löpande uppföljning och ekonomisk redovisning

I verksamhetens fysiska status innefattas lokaler, maskinell utrustning och utensilier, hur ser funktionell standard ut, är den anpassad efter behoven, kan den användas till fullo och av samtliga anställda som arbetar i beredning eller produktion? Finns löpande rutiner för maskinell service och användarutbildning till anställda?
Ja, exemplen är många och fler kan utvecklas i vårt samarbete!

Efter översyn eller kartläggning sker analyser och bearbetning av framarbetade underlag och resultat, som kan leda fram till och visa alternativa förslag till framtida måltidsförsörjning eller måltidsproduktion. 

Vi använder kakor (cookies) för att hemsidan skall fungera.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du ”användandet av kakor”. Läs mer

Jag förstår

DiningDevelopments webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

De används framför allt för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

6.jpg

 

DiningDevelopment lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

 

riksdagen

Se filmen om vårt initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

 

Se filmen! 

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

diningdevilopment film

Se intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

 

Se filmen!