Matglädje in i framtiden!

Gemensam profil och kommunikationspolicy

Gemensam profil och kommunikationspolicy - vilken betydelse har detta för restaurangen eller måltidsverksamheten?

En gemensam profil och kommunikationspolicy ska utgöra ett gemensamt värde att samlas omkring och är en viktig del av det intryck som ska förmedlas till verksamheternas olika kunder och gäster. Den gemensamma profilen ska bidra till att ständigt utveckla, förmedla och förankra måltidsverksamhetens mål och ambitioner, både internt och externt.

Kommunikation internt och externt omfattas även av ”regler” för hur kommunikation ska ske inom restaurangens eller måltidsverksamhetens verksamhetsområden t ex hemsidan, telefon och mejl, press och mediakontakter, gästbemötande, klagomål men även restaurangenlokalens utformning.

I framarbetning bidrar vi till att klargöra bl a

  • syfte och mål med gemensam profil och kommunikationspolicy
  • förväntningar och ansvar som åläggs också varje anställd medarbetare
  • styrkor och svagheter idag, i vårt sätt att kommunicera med aktuella olika gästkategorier? Har det betydelse?
  • yrkesstolthet – hur framgår detta?

Profil och kommunikationspolicyn anpassas efter yttre ramar och förutsättningar t ex då det gäller en kommuns, landstings- eller verksamhets övergripande vision, grafiska profil och logotyp.

Aktuell profil och kommunikationspolicy, inklusive informationsverktyg/material, ska vara professionellt och lättillgängligt i sin utformning, begriplig för såväl gäster som anställda samt lätt att använda i den dagliga verksamheten.

Antagen profil och policy ”sjösätts” - via officiellt event/jippo marknadsförs det som kommer vara verksamhetens nya profil.

1

Vi använder kakor (cookies) för att hemsidan skall fungera.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du ”användandet av kakor”. Läs mer

Jag förstår

DiningDevelopments webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

De används framför allt för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

5.jpg

 

DiningDevelopment lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

 

riksdagen

Se filmen om vårt initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

 

Se filmen! 

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

diningdevilopment film

Se intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

 

Se filmen!