Matglädje in i framtiden!

BYGGA BROAR OCH SKAPA MÖJLIGHETER

Artikel i Restaurang & Storhushäll nr 12 1998.
Text: Inger Svensson, medlem i Werners Vänner

 

05 11Samverkan, samgående, samförstånd och flexibilitet är begrepp som vi alla uppmanas till i vår vardagliga arbetsmiljö.

Ibland är detta kanske lättare sagt än gjort?! Men ofta kan det också vara en väg till utveckling och nya möjligheter.

Det är väl inte okänt för någon varken i Sverige eller i Danmark att ett brobygge är i full gång för att möjliggöra och öppna förbindelsen som i sin tur kan utveckla och bredda marknader, men också till samgående på olika sätt.

Jag, som bor och verkar i närheten av Landskrona, kan dagligen följa - åtminstone vid god sikt - hur detta brobygge tar sin form och hur avståndet mellan våra länder krymper. Ett brobygge som kanske är vårt lands största byggprojekt i modern samhällsutveckling!

Nya möjligheter

Samtidigt kommer många tankar om samarbete, nya möjligheter för Sverige, konkurrens, samt om en helt annan närhet till övriga Europa och världen. Mycket händer just nu i Skåne och vi som bor här känner förändringarna som en frisk vind. Fler människor passerar, nya butikskedjor, restauranger och andra företag etablerar sig. En dansk-svensk TV-kanal startade den 1 oktober, ett par dagstidningar har börjat samarbeta och fler aktörer står och trampar i kulisserna.

Om jag då tänker på vad som just nu sker inom matbranschen så är mycket på gång som kräver ny kunskap, handlingskraft och en positiv inställning till samarbete. Alla har vi ju kunden och konsumenten som vår främsta inkomstkälla, på ett eller annat sätt.

Nytänkande krävs

Konsten att jobba med koncept som visar på både tradition och trend, och som även rymmer flexibilitet och rationalitet. HMR - Home Meal Replacement - färdiglagade måltider att ta med, är exempel på koncept som kräver nytänkande och samarbete över branschgränserna.

Att finna nya , mer nära samarbetsformer inom restaurang- och storhushållsbranschen och dagligvaruhandeln, på ett sätt så att skilda kompetenser tillvaratas för att skapa viktiga och framgångsrika måltidslösningar, det är något som är värt att arbeta för. Framtidens kunder ställer krav på etik och moral, de ställer krav på när, var och hur maten skall produceras, på tradition och kunskap, och de kräver kvalitets- och trygghetsgarantier. Även sensorik, tillgänglighet och snabb service är behov som framtidens alltmer stressade och bekväma kunder efterfrågar.

Jag tror att en ökad kundfokusering är ett måste inom hela matbranschen. Dessutom måste kunskap om, och marknadsföring av, en framtida hälsomedveten livsstil och folkhälsa få betydligt större utrymme med idag.

Det kulturvärde som vår svenska husmanskost står för må heller icke förglömmas för nästkommande generationer. En utveckling måste här fortsätta, där man har förankring hos lokala producenter som levererar närodlade råvaror av högkvalitet. Enkel och vardagsnära mat som nu blivit tidens trend i Sverige, i stark konkurrens med fastfood-restaurangernas mer internationella koncept.

Samarbete

Vad kan då öppna dörrar mot Danmark, Europa och övriga världen erbjuda vår svenska matkultur?

Varför inte dra igång ett svensk-danskt samarbete? Med fortbildning och marknadsföring för att stärka den skandinaviska konkurrensen och träda fram som de framgångsrika matländer - med unika råvaror och specifika kvaliteter vad gäller såväl livsmedel som produktion - som vi faktiskt är! Samarbeta utan att för den skull utarma vårt svenska matkunnande, något som vi vid så många tillfällen belönats och fått stor internationell uppmärksamhet för.

Framtiden gör sig påtaglig på olika sätt, ibland handlar det om två steg fram och därefter ett steg tillbaka. jag läste nyligen en artikel i tidningen Råd & Rön under rubriken " Män har makten över maten ", om att det fortfarande huvudsakligen är kvinnorna som handlar hem maten till bostaden medan det är männen som sitter i styrelserum och företagsledningar på de stora livsmedelsföretagen. I 1990-talets jämlika Sverige!

Brobygge krävs

Inför det kommande milleniumskiftet och den framtida utveckling som härefter följer inom mat- och livsmedelsbranschens företag kommer det också att krävas ett "brobygge" och samverkan föra tt nå fram till en större jämlikhet mellan kvinnor och män. Vi måste se möjligheterna i att låta kvalifikationer och kompetens gå före kön och prestige!

Helt klart är att vi går en intressant framtid till mötes, med öppna dörrar mot nya influenser. Det är viktigt att vi vågar testa de oprövade. Här finns oanade möjligheter till att finna framtidens måltidslösningar för att tillfredsställa framtidens kunder och konsumenter.

Låt oss tillsammans, inom hela matbranschen och i dess vidaste bemärkelse, öppna våra sinnen och bjuda framtiden till bords!

Vi använder kakor (cookies) för att hemsidan skall fungera.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du ”användandet av kakor”. Läs mer

Jag förstår

DiningDevelopments webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

De används framför allt för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

12.jpg

 

DiningDevelopment lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

 

riksdagen

Se filmen om vårt initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

 

Se filmen! 

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

diningdevilopment film

Se intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

 

Se filmen!