Matglädje in i framtiden!

Måltiden i framtiden -

symposium om Mat och måltidskunskap
på Högskolan i Kristianstad feb 2002

 

AKTUELLT

ett symposium om Mat och måltidskunskap på Högskolan i Kristianstad den 11 februari 2002 med anledning av Högskolans satsning på gastronomiutbildning.
Symposiet sammanställt i bokform av redaktör Jan-Öjvind Swahn samt Högskolan i Kristianstad 2003.

Dokumenterad medverkan i paneldebatt och frågestund
Inger Stiltjestrand Svensson, konsult i måltidsutvecklingsfrågor
DiningDevelopment AB, Landskrona

13 bok maltiden i framtiden1

Trenden visar mot etablering i större måltidsföretag, där offentliga storkök alltmer kommer privatiseras, samt mot sammanslagningar och uppköp mellan olika måltidsföretag.

En utveckling i samordning och erbjudande mot olika kundkategorier för ett bättre och mer effektivt nyttjande av produktionskapaciteten kommer att krävas. Ökat samarbete kommer också att ske inom Öresundsregionen med kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt utveckling av nya produktionsmetoder och driftsformer. Den dagliga lunch/middagsmåltiden kommer att bli allt viktigare, då färre ägnar sig åt matlagning i hemmet efter jobb och skola. Detta gäller framförallt barn och ungdomar under skol- och studietiden, som behöver och har rätt att kräva kunskap om vikten att få en kontinuerlig måltidsordning och matkultur. Pedagogiska mat- och näringsenheter, där utbildning kan erbjudas bar, ungdomar och kanske även föräldrar, kan vara en möjlig väg.

Större krav måste ställas på produktsäkra livsmedel, producerade med etik, hög moral och miljöframtoning, i en framtida hållbar utveckling. Även framtidens unga matgäster kommer att ställa större krav på valmöjligheter och komponentutbud, vilket medför att menyer och receptur måste utvecklas. Detta gäller självklart även för övriga inom hela storhushålls/restaurangbranschen. För samtliga dessa olika verksamheter måste krav ställas på fortsatt utveckling i svensk gastronomi och kulinarisk profession.
Låt oss här inte förlora insikt och kunskap i mångfalden av olika andra länders matkulturer.

För att möta de framtida kraven på måltiden krävs kontinuerlig utbildning av samtliga anställda. I framtiden kommer även större andel av de anställda som rekryteras att ha invandrarbakgrund, vilket ställer stora krav på grundkunskaper och språkförståelse.
Ställ krav på utbildning, skräddarsy utbildning! Se utbildning av de anställda som en ständig uppdatering och investering i verksamheten eller företaget! Medarbetare med stor kunskap, motivation och arbetsglädje utför den bästa arbetsprestationen.!

Att skapa en öppen och ständig dialog med matgästen ger signaler för nytänkande och utveckling. Ge kunskap, information och tydlighet i proffsig markandsföring av avd som erbjuds matgästen inom storhushålls- och restaurangbranschen i framtiden! Använd marknadsföringens fem konkurrensmedel: produkt, pris, påverkan, plats och personal. kanske bör den omgivande ätmiljön ses över och även servicekänslan hos de anställda!

Låt framtidens matgäster också inom storhushållen och de större måltidsföretagen få en professionell och kulinarisk helhetsupplevelse, där alla sinnen får sitt utrymme!

Vi använder kakor (cookies) för att hemsidan skall fungera.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du ”användandet av kakor”. Läs mer

Jag förstår

DiningDevelopments webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

De används framför allt för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

13.jpg

 

DiningDevelopment lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

 

riksdagen

Se filmen om vårt initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

 

Se filmen! 

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

diningdevilopment film

Se intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

 

Se filmen!