Matglädje in i framtiden!

Om sanningen ska fram…

Debattartikel i tidningen OFFENTLIGA AFFÄRER (www.offentligaaffarer.se) nr 3, 2013 av Inger Stiltjestrand Svensson

 

Hur ser det ut med måltider till skola, förskola, sjukhus och äldreomsorg i dag? Har SVERIGE råd med offentlig mat i dag och i framtiden? Är Sveriges ansvariga och politiker inom såväl landsting som kommun, beredda att göra ett omtag och fullt ut ta ansvar för framtidssäkrade lösningar då det gäller mat och måltidsförsörjning i den offentliga sektorn?

om sanningen skall fram1Visste du att offentlig måltidssektor tillagar och serverar 3,1 miljoner måltider per dag, att jämföras med privat måltidssektor som tillagar och serverar 2,9 miljoner måltider per dag. Vidare så gör offentlig måltidssektor livsmedelsinköp för 9,1 miljarder per år parallellt som privat måltidssektor gör livsmedelsinköp för 21,6 miljarder per år.

Många av Sveriges kommuner med ansvar för måltider till förskola, skola och äldreomsorg har i dag år 2013 utslitna, föråldrade och icke ändamålsenliga kökslokaler, som helt strider mot krav på professionell och säkerställd måltidsservice. Lokaler från 1940-1970- talet utan åtgärder eller löpande underhåll, samt med helt felaktiga materialval för att kunna säkerställa dagens måltidsproduktion och servering.

Många kök- och tillagningsenheter har inte möjlighet att följa kraven i rådande livsmedelslagstiftning och dessutom föremål för föreläggande och stängning. Konsekvenser av detta är att framförallt många av Sveriges kommuner i dag står inför omfattande investeringar, såväl i byggnader som maskinell utrustning. Om- och nybyggnationer av kök sker dessutom i dag ofta helt utan strategiska beslut om framtida måltidsproduktion eller med hänsyn till krav i lagstiftning.

Många av Sveriges kommuner och landsting saknar tydlig styrning, riktlinjer, mål och handlingsplan för sin måltidsförsörjning, samt uppföljning av denna. Ofta saknas i dag även ett tydligt chef-/ledarskap för restaurang- och måltidsverksamheterna.

Måltiden syns inte på dagordningen!

Ytterst sällan framgår kommuners eller landstings måltidsförsörjning på dagordningen som en till exempel viktig faktor för samhällsbyggnad och fortsatt utveckling, och inte syns måltidsverksamheten eller restaurangen på vare sig hemsida eller i till exempel material som beskriver den egna verksamheten.

Mycket av processer inom offentlig måltidsutveckling i Sverige i dag är av karaktären att släcka bränder och inte med ett långsiktigt hållbart perspektiv. En oro bör infinna sig hos ansvariga och politiker, hur ska rekrytering av anställda till de offentliga köken ske i framtiden med nuvarande scenarios ovan?

Ovan nämnda sanningar handlar om såväl mindre som stora kommuner och landsting i Sverige i dag!

Offentlig mat i framtiden

Framtidens måltider inom offentlig sektor måste byggas på stabilitet och där basen är en bred grundkompetens och erfarenhet från drift av mat i stor skala. Vi måste rusta för och visa på flexibilitet, för att möta behoven av måltidslösningar i Sverige om 10-15 år. Det handlar om hållbar utveckling, parallellt med framtidssäkrade måltidlösningar. Ekonomiskt och kvalitativt hållbara lösningar som också innefattar måltidens helhetsupplevelse via Måltidens fem aspekter, där en lyckad måltid kräver att måltidens alla komponenter är tillfredsställande och funktionella; produkten – maten, mötet vid och runt bordet och rummet, som tillsammans skapar stämningen – helheten, som regleras av styrsystemet.

Offentlig måltidssektor med politiker och ansvariga i täten måste i lika stor omfattning som andra samhällsbranscher möta obehagliga sanningar och därefter blicka framåt för att möta framtidens krav och förväntningar på hållbara måltidslösningar.

Vi kommer att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan där vi gärna besvarar frågor och är ni nyfikna berättar vi gärna mer. Kommer du?

Fakta

DiningDevelopment AB är ett konsultföretag som ägs och drivs av Inger Stiltjestrand Svensson. Företaget har mångårig branscherfarenhet och kompetens när det gäller tjänster och uppdrag till offentliga eller privata måltidsverksamheter och storhushåll. Företaget har erfarenhet av kartläggningar och översyner av

måltidsverksamhet, utformning av upphandlingsunderlag, offertvärdering samt kvalitetsuppföljning. Företaget anlitas också för projektledning och utredningar, bland annat i politiskt styrda organisationer, samt vid utbildning bl a inom gastronomi och måltidsproduktion.

Vi använder kakor (cookies) för att hemsidan skall fungera.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du ”användandet av kakor”. Läs mer

Jag förstår

DiningDevelopments webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

De används framför allt för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

4.jpg

 

DiningDevelopment lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

 

riksdagen

Se filmen om vårt initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

 

Se filmen! 

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

diningdevilopment film

Se intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

 

Se filmen!